Փաստաթղթեր

10.11.2022
"Ալագյազ համայնքային կենտրոնի կառուցման" Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան
10.11.2022
"Ալագյազ համայնքային կենտրոնի կառուցման" Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան
15.09.2022
"Ալագյազ համայնքային կենտրոնի կառուցման" Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան