Մեր կոնտակտները

Ուշադրություն

ՀՏԶՀ-ն մեծապես կարևորում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի դիտարկումներն ու առաջարկությունները ՀՏԶՀ-ի ծրագրերի վերաբերյալ: Վստահեցնում ենք, որ մենք կարձագանքենք Ձեր մատնանշած ցանկացած դիտարկմանը կամ առաջարկությանը։ Ձեր նամակի ուսումնասիրության ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ Դուք պատշաճ ծանուցում կստանաք առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում։

Ձեր դիտարկումը կամ առաջարկը ներկայացնելու համար խնդրում ենք լրացնել ստորև պարտադիր դաշտերը և սեղմել «Ուղարկել նամակ» կոճակը: