Մեր կոնտակտները

Ուշադրություն

ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող ծրագերի վերաբերյալ Ձեր բողոքները և առաջարկությունները կարող եք ուղարկել առցանց համակարգում՝ լրացնելով ստորև ներկայացված դաշտերը: Բողոքարկման գծով մեր պատասխանատուն կուսումնասիրի Ձեր բողոքը 14 օրացուցային օրերի ընթացքում, որից հետո 7 օրացուցային օրերի ընթացքում կկայացվի բողոքի բավարարման կամ մերժման որոշում:

Բողոքի քննման ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ Դուք կստանաք պատշաճ ծանուցում:Մենք ակնկալում ենք, որ Ձեր բողոքները և առաջարկությունները Դուք նախապես քննարկեք Ծրագրի իրականացման կոմիտեի կամ համակարգողի հետ, և ՀՏԶՀ-ին դիմեք այն դեպքում, երբ տեղական մակարդակում խնդիրը հնարավոր չի եղել լուծել։