Փաստաթղթեր

22.01.2024
«Մեղրիի Փոքր Թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնում» ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
01.12.2023
«Ապագա Տուր» ՍՊԸ-ի հյուրանոցային համալիրի մոտեցնող ճանապարհի և հեռահաղորդակցության գծի կառուցում Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան
05.11.2023
«ԴԻ ՍԻ ԴԻ» ՍՊԸ-ի «Լա Վալե Ռեզորթ» քաղաքային տներով զբոսաշրջային ավանի արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների ստեղծում ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
19.09.2023
"ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղի ճանապարհների վերականգնում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
19.05.2023
Գյումրու ենթածրագրի Բաղադրիչ 5՝ "Աճեմյան, Ջիվանի և Հանեսօղլյան փողոցների վերականգնում" և Բաղադրիչ 6՝ "Տերյան և Նալբանդյան փողոցների վերականգնում" Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
10.05.2023
Գյումրու ենթածրագրերի Բաղադրիչ 4 "Հաղթանակի պողոտայի վերականգնում" և "Բաղադրիչ 1։ Խանջյան և Չայկովսկի փողոցների վերականգնում" Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններ