Հաշվետվություններ

15.03.2024
ՀՏԶՀ․ 2023թ Հաշվետվություն

Սահիկաշարը դիտեք հետևյալ հղումով

https://www.youtube.com/watch?v=AHjKPR-SDsI&t=1s

27.07.2023
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ