Փաստաթղթեր

14.05.2024
"Մեղրիի Փոքր թաղի վերականգնում " ենթածրագրի Տարաբնակեցման գործողությունների հակիրճ ծրագիր
22.01.2024
«Մեղրիի Փոքր Թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնում» ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
01.12.2023
«Ապագա Տուր» ՍՊԸ-ի հյուրանոցային համալիրի մոտեցնող ճանապարհի և հեռահաղորդակցության գծի կառուցում Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան
05.11.2023
«ԴԻ ՍԻ ԴԻ» ՍՊԸ-ի «Լա Վալե Ռեզորթ» քաղաքային տներով զբոսաշրջային ավանի արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների ստեղծում ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
19.09.2023
"ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղի ճանապարհների վերականգնում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
29.06.2023
"Նոր Կյանք բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան