Փաստաթղթեր

19.05.2023
Գյումրու ենթածրագրի Բաղադրիչ 5՝ "Աճեմյան, Ջիվանի և Հանեսօղլյան փողոցների վերականգնում" և Բաղադրիչ 6՝ "Տերյան և Նալբանդյան փողոցների վերականգնում" Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
10.05.2023
Գյումրու ենթածրագրերի Բաղադրիչ 4 "Հաղթանակի պողոտայի վերականգնում" և "Բաղադրիչ 1։ Խանջյան և Չայկովսկի փողոցների վերականգնում" Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններ
08.05.2023
Գյումրու ենթածրագրի "Սբ․ Ամենափրկիչ եկեղեցու հարակից այգու և այգուն հարող Աբովյան փողոցի աջ և ձախ հատվածների վերականգնում" բաղադրրիչի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
03.05.2023
"Խաշթառակի մանկապարտեզի հիմնանորոգում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
12.04.2023
Ըմպելասրահի ճեմուղիների վերանորոգում, բարեկարգում և կանաչապատում, տաղավարների տեղադրում և տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում և Եղնիկի արձանի մոտեցնող ճանապարհի և դիտահրապարակի կառուցում ենթածրագրերի Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան
14.03.2023
"Ջերմուկի Մաշտոց փողոցի վերականգնում և բարեկարգում" ենթածրագրի Բնապահպանական եվ սոցիալական կառավարման պլան