Отчёты

15.03.2024
ATDF. 2023 Отчёт

Просмотрите слайд-шоу по следующей ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=AHjKPR-SDsI&t=1s

27.07.2023
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
27.07.2023
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն