Հաշվետվություններ

22.10.2021
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

16.07.2021
"Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի" Բնապահպանական կառավարման պլան
08.07.2019
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ