Հաշվետվություններ

27.07.2023
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

29.07.2022
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

29.07.2022
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

29.07.2022
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

29.07.2022
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ