Մրցույթի հրավեր
21.03.2024

Մրցույթի հրավեր

03  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից դպրոցաշինության ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր, ՀՏԶՀ-ՄԴԾՁԲ-2024/1

Հրավերի հղում՝

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10283187