Մրցույթի հրավեր
19.03.2024

Մրցույթի հրավեր

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից դպրոցաշինության ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր, ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/11

Հրավերի հղում՝

http://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10278977