Մրցույթի հրավեր
15.03.2024

Մրցույթի հրավեր

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից դպրոցաշինության ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր, ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/7

Հրավերի լինկ՝

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10269724