Մրցույթի հրավեր
07.03.2024

Մրցույթի հրավեր

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից թիվ ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46 ծածկագրով հայտարարված «ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Զարինջայի կրթահամալիրի», «ՀՀ Արարատի մարզի գ. Նոր կյուրինի կրթահամալիրի», «ՀՀ Լոռի մարզի գ. Լորուտի կրթահամալիրի», «ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Պտղավանի կրթահամալիրի» կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված բաց մրցույթի հրավեր

Հրավերի հղում՝

 

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10243050