Մրցույթի հրավեր
07.03.2024

Մրցույթի հրավեր

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից թիվ ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/44 ծածկագրով «Լուսաձորի, Հարթագյուղի, Շատվանի, Նորաշենի կրթահամալիրների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված բաց մրցույթի հրավեր

Հրավերի հղում՝

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10243692