Մրցույթի հրավեր
07.03.2024

Մրցույթի հրավեր

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից թիվ ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/42 ծածկագրով «ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Տաթևի, գ. Սյունիքի, գ Գեղանուշի, գ Աճանանի կրթահամալիրների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված բաց մրցույթի հրավեր

Հրավերի հղում՝

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10242952