Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Հանրային քննարկման հայտարարություն Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 95 դպրոցում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ.-ի Սեպտեմբերի 10-ին՝ ժամը 14:30-ին Երևան քաղաքի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 95 միջնակարգ դպրոցի շենքում (Նուբարաշեն, 13 փող., 1 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվող դպրոցի նախագծի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում): Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) պաշտոնական կայքերում (www.mnp.am, www.atdf.am): Հեռ.՝ 010221568, 094402568:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Երևանի թիվ 116 դպրոցում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ.-ի Սեպտեմբերի 12-ին՝ ժամը 14:30-ին Երևան քաղաքի թիվ 116 հիմնական դպրոցի շենքում (Արարատյան 2-րդ զանգված) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվող դպրոցի նախագծի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում): Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) պաշտոնական կայքերում (www.mnp.am, www.atdf.am): Հեռ.՝ 010221568, 094402568:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Երևանի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցում

Սեպտեմբերի 4-ին՝ ժամը 14:30-ին Երևան քաղաքի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցի շենքում (Բագրատունյաց փող., 32 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվող դպրոցի նախագծի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում): Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) պաշտոնական կայքերում (www.mnp.am, www.atdf.am): Հեռ.՝ 010221568, 094402568:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՌԱՎԱՔԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

Սույն թվականի հունիսի 6-ին՝ ժամը 13:00 Պառավաքար համայնքի համայնքապետարանում տեղի կունենա հանրային քննարկում՝ կազմակերպված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից: Հանրային քննարկումը ներառում է հետևյալը ՝ Հանրային քննարկումը ներառում է Պառավաքար համայնքում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում իրականացվող «Պառավաքար համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» ծրագրի վերաբերյալ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացումը և քննարկումը:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Վերին Ծաղկավան համայնքում

Սույն թվականի փետրվարի 26-ին ժամը 12:00-ին Վերին Ծաղկավան համայնքում (Վերին Ծաղկավան համայնք, համայնքապետարանի շենք) տեղի կունենա հանրային քննարկում` կազմակերպված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից: Հանրային քննարկումը ներառում է Վերին Ծաղկավան համայնքում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում իրականացվող «Վերին Ծաղկավան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» ծրագրի վերաբերյալ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացումը և քննարկումը:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015