Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
"Խնածախի խմելու ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից հղմամբ կարող եք ծանոթանալ "Խնածախի խմելու ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Գյումրի քաղաքում

Գյումրու քաղաքապետարանում 2020 թվականի փետրվարի 5-ին կիրականացվի հանրային քննարկում՝ նվիրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող Գյումրի քաղաքի Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցմանը: Հանրային քննարկման ժամանակ կներկայացվի «Գյումրու սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի կառուցում» ենթածրագրի շրջանակներում ձևավորված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը: Փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ կից:
Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Շրջանակ

Կցված փաստաթղթում ներկայացված է Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Շրջանակը:
Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակ

Կցված փաստաթղթում ներկայացված է Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրի Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակը:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Խնձորուտ համայնքում

Վայոց Ձորի մարզի Խնձորուտի համայնքապետարանում 2019 թվականի նոյեմբերի 4-ին կիրականացվի հանրային քննարկում՝ նվիրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող «Խնձորուտի ջրաղբյուրի և խմելու ջրագծի վերակառուցում» ենթածրագրին: Հանրային քննարկման ժամանակ կներկայացվի «Խնձորուտի ջրաղբյուրի և խմելու ջրագծի վերակառուցում» ենթածրագրի շրջանակներում ձևավորված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին կարող եք ծանոթանալ կցված փաստաթղթի միջոցով:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015