Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Շրջանակ

Կցված փաստաթղթում ներկայացված է Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Շրջանակի լրամշակված տարբերակը: Փաստաթղթի շուրջ Ձեր նկատառումները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային նամակի միջոցով (atdf@atdf.am, k.grigoryan@atdf.am, a.osipova@atdf.am) կամ կայքում տեղադրված հետադարձ կապի գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/Home/ContactUs)
Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակ

Կցված փաստաթղթում ներկայացված է Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրի Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակի լրամշակված տարբերակը: Փաստաթղթի շուրջ Ձեր նկատառումները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային նամակի միջոցով (atdf@atdf.am, k.grigoryan@atdf.am, a.osipova@atdf.am) կամ կայքում տեղադրված հետադարձ կապի գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/Home/ContactUs):
Հանրային քննարկման հայտարարություն Խնձորուտ համայնքում

Վայոց Ձորի մարզի Խնձորուտի համայնքապետարանում 2019 թվականի նոյեմբերի 4-ին կիրականացվի հանրային քննարկում՝ նվիրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող «Խնձորուտի ջրաղբյուրի և խմելու ջրագծի վերակառուցում» ենթածրագրին: Հանրային քննարկման ժամանակ կներկայացվի «Խնձորուտի ջրաղբյուրի և խմելու ջրագծի վերակառուցում» ենթածրագրի շրջանակներում ձևավորված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին կարող եք ծանոթանալ կցված փաստաթղթի միջոցով:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՌԱՎԱՔԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

Սույն թվականի հունիսի 6-ին՝ ժամը 13:00 Պառավաքար համայնքի համայնքապետարանում տեղի կունենա հանրային քննարկում՝ կազմակերպված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից: Հանրային քննարկումը ներառում է հետևյալը ՝ Հանրային քննարկումը ներառում է Պառավաքար համայնքում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում իրականացվող «Պառավաքար համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» ծրագրի վերաբերյալ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացումը և քննարկումը:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Վերին Ծաղկավան համայնքում

Սույն թվականի փետրվարի 26-ին ժամը 12:00-ին Վերին Ծաղկավան համայնքում (Վերին Ծաղկավան համայնք, համայնքապետարանի շենք) տեղի կունենա հանրային քննարկում` կազմակերպված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից: Հանրային քննարկումը ներառում է Վերին Ծաղկավան համայնքում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում իրականացվող «Վերին Ծաղկավան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» ծրագրի վերաբերյալ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացումը և քննարկումը:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015