Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Հանրային քննարկման հայտարարություն Երևանի Ջ.Աբրահամյանի անվան թիվ 111 դպրոցում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2019թ. հոկտեմբերի 14-ին, ժամը՝ 14.30-ին Երևանի Ջ.Աբրահամյանի անվան թիվ 111 հիմնական դպրոցի շենքում (Լուկաշինի 1-ին փողոց, 5 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Երևանի Ջ.Աբրահամյանի անվան թիվ 111 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /1-ին հանրային քննարկում/:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Ղ.Ալիշանի անվան թիվ 95 դպրոցում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ.-ի Սեպտեմբերի 10-ին՝ ժամը 14:30-ին Երևան քաղաքի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 95 միջնակարգ դպրոցի շենքում (Նուբարաշեն, 13 փող., 1 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվող դպրոցի նախագծի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում):
Հանրային քննարկման հայտարարություն Երևանի թիվ 116 դպրոցում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ.-ի Սեպտեմբերի 12-ին՝ ժամը 14:30-ին Երևան քաղաքի թիվ 116 հիմնական դպրոցի շենքում (Արարատյան 2-րդ զանգված) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվող դպրոցի նախագծի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում):
Հանրային քննարկման հայտարարություն Երևանի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցում

Սեպտեմբերի 4-ին՝ ժամը 14:30-ին Երևան քաղաքի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցի շենքում (Բագրատունյաց փող., 32 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվող դպրոցի նախագծի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում):
Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Սույն փաստաթղթում ներկայացված է Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015