Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
"Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից փաստաթղթում կարող եք ծանոթանալ "Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին:
Հանրային քննարկում Տեղ համայնքում

Սույն թվականի Օգոստոսի 25-ին Zoom առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում Տեղի համայնքապետարանի ներկայացուցիչների և Խնածախի բնակիչների մասնակցությամբ, որի ընթացքում կքննարկվի "Խնածախի խմելու ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի համար մշակված Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը:
ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 2-ի ենթածրագրերի շահառուների գնահատում

2020թ. մայիս-հուլիս ժամանակահատվածում, իրականացվել է ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 2-ի ենթածրագրերի շահառուների գնահատումը`ավարտված 11 ենթածրագրերից 5-ի հիման վրա, որոնք ներկայացնում են հետևյալ համայնքային ծառայությունները. համայնքային ենթակառուցվածքների (ճանապարհների, ջրատարներ և այլն) սպասարկում, ներհամայնքային հանրային տրանսպորտի ծառայություններ, գյուղտեխնիկայի ծառայություններ, աղբահանության ծառայություններ: Իրականացված հետազոտության հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ սույն հղման միջոցով:
ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի միկրոծրագրերի շահառուների գնահատումը

2020թ. հունվար-մարտ ժամանակահատվածում, իրականացվել է ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի միկրոծրագրերի շահառուների գնահատումը` 2019թ. Դեկտեմբերի վերջի դրությամբ ավարտված 88 միկրոծրագրերից 20-ի հիման վրա: Այդ 20 միկրոծրագրերն ընտրելիս պահպանվել է տեսակների ձևավորված համամասնությունը, աշխարհագրությունը և պատահականությունը: Հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ սույն հղման միջոցով:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Գյումրի քաղաքում

Գյումրու քաղաքապետարանում 2020 թվականի փետրվարի 5-ին կիրականացվի հանրային քննարկում՝ նվիրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող Գյումրի քաղաքի Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցմանը: Հանրային քննարկման ժամանակ կներկայացվի «Գյումրու սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի կառուցում» ենթածրագրի շրջանակներում ձևավորված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը: Փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ կից:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2019 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2019թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015