Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Հանրային քննարկում Հնաբերդ համայնքում (առաջին)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սույն թվականի օգոստոսի 6-ին, ժամը 12:00-ին, Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի համայնքապետարանում տեղի կունենա Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում “Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի թանգարանացում և հարակից տարածքների բարեկարգում” ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում): Քննարկումը բաց է բոլոր շահագրգիռ և ազդակակիր կողմերի համար:
Խոր Վիրապ վանքի տարածքում զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում և տարածքի բարեկարգում ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Սույն փաստաթղթում ներկայացված է Խոր Վիրապ վանքի տարածքում զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում և տարածքի բարեկարգում ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը
Հանրային քննարկում Գորիս համայնքում (երրորդ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սույն թվականի օգոստոսի 8-ին, ժամը 13:00-ին, Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի քաղաքապետարանում տեղի կունենա Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում “Գորիս քաղաքի ժառանգության հանգույցի վերականգնում” ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (3-ին հանրային քննարկում): Ենթածրագրի փաստաթղթերին հնարավոր է ծանոթանալ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am : Քննարկումը բաց է բոլոր շահագրգիռ և ազդակակիր կողմերի համար:
Հայտարարություն՝ Գորիս համայքնում իրականացվող հանրային քննարկման (2 քննարկում)

Սույն թվականի հուլիսի 15-ին, ժամը 13:00-ին, Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի քաղաքապետարանում տեղի կունենա Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում “Գորիս քաղաքի ժառանգության հանգույցի վերականգնում” ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-ին հանրային քննարկում):
Հայտարարություն Լուսառատ համայնքում իրականացվող հանրային քննարկման վերաբերյալ

Հանրային քննարկում Լուսառատ համայնքում “Խոր Վիրապ վանքի տարածքի մոտ՝ զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնի” կառուցում և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015