Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 2-ի ենթածրագրերի շահառուների գնահատում

2020թ. մայիս-հուլիս ժամանակահատվածում, իրականացվել է ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 2-ի ենթածրագրերի շահառուների գնահատումը`ավարտված 11 ենթածրագրերից 5-ի հիման վրա, որոնք ներկայացնում են հետևյալ համայնքային ծառայությունները. համայնքային ենթակառուցվածքների (ճանապարհների, ջրատարներ և այլն) սպասարկում, ներհամայնքային հանրային տրանսպորտի ծառայություններ, գյուղտեխնիկայի ծառայություններ, աղբահանության ծառայություններ: Իրականացված հետազոտության հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ սույն հղման միջոցով:
ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի միկրոծրագրերի շահառուների գնահատումը

2020թ. հունվար-մարտ ժամանակահատվածում, իրականացվել է ՍՆՏԶ Ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի միկրոծրագրերի շահառուների գնահատումը` 2019թ. Դեկտեմբերի վերջի դրությամբ ավարտված 88 միկրոծրագրերից 20-ի հիման վրա: Այդ 20 միկրոծրագրերն ընտրելիս պահպանվել է տեսակների ձևավորված համամասնությունը, աշխարհագրությունը և պատահականությունը: Հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ սույն հղման միջոցով:
"Խնածախի խմելու ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից հղմամբ կարող եք ծանոթանալ "Խնածախի խմելու ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին:
Հանրային քննարկում Տեղ համայնքում

Սույն թվականի հուլիսի 15-ին Zoom առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում Տեղի համայնքապետարանի ներկայացուցիչների և Խնածախի բնակիչների մասնակցությամբ, որի ընթացքում կքննարկվի "Խնածախի խմելու ջրագծի կառուցում" միկրոծրագրի համար մշակված Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Գյումրի քաղաքում

Գյումրու քաղաքապետարանում 2020 թվականի փետրվարի 5-ին կիրականացվի հանրային քննարկում՝ նվիրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող Գյումրի քաղաքի Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցմանը: Հանրային քննարկման ժամանակ կներկայացվի «Գյումրու սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի կառուցում» ենթածրագրի շրջանակներում ձևավորված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը: Փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ կից:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015