Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքում դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Տաթև համայնքում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ.-ի մարտի 28-ին` ժամը 14:00-ին, Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Տաթև բնակավայրի վարչական կենտրոնում տեղի կունենա Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում «Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցում» ենթածրագրի նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ հանրային քննարկում):
Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի գրունտային ճանապարհի ասֆալտապատում

Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի գրունտային ճանապարհի ասֆալտապատման ենթածրագրի նախնական նկարագրությունը:
Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի գրունտային ճանապարհի ասֆալտապատում. Քարտեզ

Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի գրունտային ճանապարհի ասֆալտապատման ենթածրագրի քարտեզը:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Տաթև համայնքում

Սույն թվականի փետրվարի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, Տաթև խոշորացված համայնքում (Սյունիքի մարզ, Շինուհայր գ., համայնքապետարան) տեղի կունենա Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում «Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցում» ենթածրագրի և նախատեսվող գործունեության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում):
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2016 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2016թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2015թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2015թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015