Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Հանրային քննարկում Սարապատում

Սույն թվականի ապրիլի 9-ին՝ ժամը 12:00-ին, ZOOM առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում՝ "Սարապատ համայնքի Հողմիկ, Գեղհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ: Քննարկմանը միանալու համար անհրաժեշտ կարգավորումներին կարող եք ծանոթանալ՝ կից հղմամբ անցնելով:
"Սարապատ համայնքի Հողմիկ, Գեղհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

"Սարապատ համայնքի Հողմիկ, Գեղհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին կարող եք ծանոթանալ՝ հղմամբ անցնելով:
"Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցում" միկրոծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից կարող եք ծանոթանալ "Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցում" միկրոծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին
Հանրային քննարկում Վանաձորում

Սույն թվականի Փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, ZOOM առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում՝ "Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի երկորորդ մասնաշենքի վերակառուցում" միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ: Քննարկմանը միանալու համար անհրաժեշտ կարգավորումներին կարող եք ծանոթանալ՝ կից հղմամբ անցնելով:
Հանրային քննարկում Գյումրի համայնքում

Սույն թվականի Հունվարի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, ZOOM առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում՝ "Զանգակ մանկապարտեզի կառուցում" միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015