Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Սեյսմիկ կառավարման ոլորտում հանրային իրազեկման բարձրացման միջոցառումների ժամանակացույց

Կից հղման միջոցով կարող եք ծանոթանալ ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքում ՀՏԶՀ-ի և ԱԻՆ-ի համագործակցությամբ կազմակերպվողՍեյսմիկ կառավարման ոլորտում հանրային իրազեկման բարձրացման միջոցառումների ժամանակացույցին:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Վանաձոր քաղաքում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2020 թվականի փետրվարի 11-ին` ժամը 12:30-ին, Վանաձոր քաղաքի թիվ 19 հիմնական դպրոցի շենքում (Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Չուխաջյան 24-1 հասցեում) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում Վանաձորի թիվ 19 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում): Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում (www.atdf.am): Հեռ.՝ (010) 24 71 23 (304):
Վանաձորի թիվ 19 դպրոցի նոր շենքի նախագիծ

Կից փաստաթղթում ներկայացված է Վանաձորի թիվ 19 դպրոցի նոր շենքի նախագիծը:
Հայտարարություն հանրային քննարկման՝ Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 95 դպրոցում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2019թ. Դեկտեմբերի 23-ին, ժամը՝ 11.00-ին Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 95 միջնակարգ դպրոցի շենքում (Նուբարաշեն, 13-րդ փողոց, 1 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 95 միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /2-րդ հանրային քննարկում/: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում /ք. Երևան, Բյուզանդի 1/3 հասցեում/, Բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am, հեռ.՝ 011 220 218, և ՀՏԶՀ-ի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am, հեռ.՝ 010 247 123:
Հայտարարություն՝ հանրային քննարկման Պտղունքում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2019թ. Դեկտեմբերի 2-ին, ժամը՝ 12.00-ին Պտղունքի համայնքապետարանում (Արմավիրի մարզ, գ. Պտղունք, Հ. Շիրազի փող., 23 շենք ) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /2-րդ հանրային քննարկում/:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
2017

Հաշվետվության մեջ ընդգրկված է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) գործադիր գրասենյակի գործունեությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) Ծրագրի շրջանակներում: Ամփոփ տվյալներ են ներկայացվում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲ) Ծրագրի և ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում Շվեյցարական միջազգային համագործակցության գրասենյակի (ՇՄՀԳ) դրամաշնորհային Ծրագրի, Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) վարկային միջոցներով իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման (ՍԱԲ) ծրագրի և ՎԶՄԲ-ի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման (ՏՏԵԶ) Ծրագրի ներքո հիմնադրամի իրականացված գործունեության վերաբերյալ:
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015