Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
ԼՈՏ-1՝ A-10EN, «Երևան քաղաքի, Ջ. Աբրահամյանի անվան թիվ 111 միջնակարգ դպրոցի կառուցման», ԼՈՏ-2՝ A-25GQ, «Գեղհովիտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման» շինարարական աշխատանքներՀայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվը՝ 09 Հոկտեմբերի 2020թ.
Վարկի համար և ծրագրի անվանումը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ), Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր
Պայմանագրի համարը և անվանումը՝ A-10EN / A-25GQ
ԼՈՏ-1՝ A-10EN, «Երևան քաղաքի, Ջ. Աբրահամյանի անվան թիվ 111 միջնակարգ դպրոցի կառուցում»,
ԼՈՏ-2՝ A-25GQ, «Գեղհովիտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցում»
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
06 Նոյեմբերի 2020թ., ժամը՝ 12։00

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է ֆինանսավորում Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացման համար: Միջոցների մի մասն օգտագործելու է վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար: Մրցույթը բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար ԱԶԲ-ի անդամ-երկներից:
2. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) («Պատվիրատուն») հրավիրում է ներկայացնել հայտեր իրավասու հայտատուներին ԼՈՏ-1՝ A-10EN, «Երևան քաղաքի, Ջ. Աբրահամյանի անվան թիվ 111 միջնակարգ դպրոցի կառուցման», ԼՈՏ-2՝ A-25GQ, «Գեղհովիտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման» շինարարական աշխատանքների («Աշխատանքներ») կատարման և ավարտման համար:
3. Ազգային մրցակցային մրցույթը անց է կացվելու համաձայն ԱԶԲ-ի «Մեկ փուլ. Մեկ ծրար» ընթացակարգի և բաց է իրավասու երկրներից բոլոր հայտատուների համար, ինչպես նկարագրված է մրցութային փաստաթղթերում:
4. Միայն հետևյալ հիմնական որակավորման պահանջներին բավարարող իրավասու Հայտատուները պետք է մասնակցեն տվյալ մրցույթում՝

ԼՈՏ-1՝ A-10EN, Երևան քաղաքի, Ջ. Աբրահամյանի անվան թիվ 111 միջնակարգ դպրոցի կառուցում
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,266,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 844,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,350,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 139,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:

ԼՈՏ-2՝ A-25GQ, Գեղհովիտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցում
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,022,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 738,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,181,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 114,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:

5. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար Հայտատուները պետք է դիմեն՝
Արթուր Սողոմոնյանին
Գնումների բաժնի պետ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝ +374 60 501 560 (+501)
Էլ-փոստ՝ procurement@atdf.am
6. Մրցութային փաստաթղթերը տեղադրված են www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում:
7. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի Նոյեմբերի 06 ին, ժամը 12:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps համակարգի կողմից։
8. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
հոկտեմբերի 09, 2020նոյեմբերի 06, 2020Մրցութային փաթեթ
Օհանավանի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվը՝ 27 Հոկտեմբերի 2020թ.
Վարկի համար և ծրագրի անվանումը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ), Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր
Պայմանագրի համարը և անվանումը՝ A-41AN
«Օհանավանի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցում»
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
24 Նոյեմբերի 2020թ., ժամը՝ 12։00

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է ֆինանսավորում Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացման համար: Միջոցների մի մասն օգտագործելու է վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար: Մրցույթը բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար ԱԶԲ-ի անդամ-երկներից:
2. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) («Պատվիրատուն») հրավիրում է ներկայացնել հայտեր իրավասու հայտատուներին A-41AN, «Օհանավանի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցման, նոր մասնաշենքի կառուցման» շինարարական աշխատանքների («Աշխատանքներ») կատարման և ավարտման համար:
3. Ազգային մրցակցային մրցույթը անց է կացվելու համաձայն ԱԶԲ-ի «Մեկ փուլ. Մեկ ծրար» ընթացակարգի և բաց է իրավասու երկրներից բոլոր հայտատուների համար, ինչպես նկարագրված է մրցութային փաստաթղթերում:
4. Միայն հետևյալ հիմնական որակավորման պահանջներին բավարարող իրավասու Հայտատուները պետք է մասնակցեն տվյալ մրցույթում՝
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 900,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 500,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 800,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 100,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:
5. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար Հայտատուները պետք է դիմեն՝
Արթուր Սողոմոնյանին
Գնումների բաժնի պետ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝ +374 60 501 560 (+501)
Էլ-փոստ՝ procurement@atdf.am
6. Մրցութային փաստաթղթերը տեղադրված են www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում:
7. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի Նոյեմբերի 24 ին, ժամը 12:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps համակարգի կողմից։
8. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
հոկտեմբերի 27, 2020նոյեմբերի 24, 2020Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015