Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Երևան քաղաքի Ալ. Բլոկի անվան թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվը՝ 8 սեպտեմբերի 2020թ.
Վարկի համար և ծրագրի անվանումը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ),
Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր
Պայմանագրի համարը և անվանումը՝ A-11EN, Երևան քաղաքի Ալ. Բլոկի անվան թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցում
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
6 հոկտեմբերի 2020թ., ժամը՝ 12։00

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է ֆինանսավորում Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացման համար: Միջոցների մի մասն օգտագործելու է վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար: Մրցույթը բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար ԱԶԲ-ի անդամ-երկներից:
2. Հայտատուները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի Լոտերի համար, ինչպես դա սահմանված է մրցութային փաստաթղթում: Հայտատուներին, որոնք ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավել Լոտերով պայմանագիր շնորհվելու նպատակով, թույլատրվում է դա անել, պայմանով, որ այդ զեղչերը ներառված լինեն Հայտի նամակում:
3. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) («Պատվիրատուն») հրավիրում է ներկայացնել հայտեր իրավասու հայտատուներին «Երևան քաղաքի Ալ. Բլոկի անվան թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցման» շինարարական աշխատանքների («Աշխատանքները») կատարման և ավարտման համար:
4. Ազգային մրցակցային մրցույթը անց է կացվելու համաձայն ԱԶԲ-ի «Մեկ փուլ. Մեկ ծրար» ընթացակարգի և բաց է իրավասու երկրներից բոլոր հայտատուների համար, ինչպես նկարագրված է մրցութային փաստաթղթերում:
5. Միայն հետևյալ հիմնական որակավորման պահանջներին բավարարող իրավասու Հայտատուները պետք է մասնակցեն տվյալ մրցույթում՝
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,287,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 1,001,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,601,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 143,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:
Որակավորման պահանջները ավելի ամբողջական նկարագրված են մրցութային փաստաթղթերում:
6. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար Հայտատուները պետք է դիմեն՝
Արթուր Սողոմոնյանին
Գնումների բաժնի պետ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝ +374 60 501 560 (+501)
Էլ-փոստ՝ procurement@atdf.am
7. Մրցութային փաստաթղթերը տեղադրված են www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում:
8. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի հոկտեմբերի 6 ին, ժամը 12:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps համակարգի կողմից։ Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային եղանակով Armeps համակարգի միջոցով` 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 12:00-ին, իսկ Հայտերի բացման արձանագրությունը հայտատուներին կուղարկվի Armeps համակարգի համակարգի միջոցով:
9. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
սեպտեմբերի 08, 2020հոկտեմբերի 06, 2020Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015