Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Մխիթար Հերացու անվան ավագ դպրոցի վերակառուցում և նոր մասնաշենքի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվը՝ 7 օգոստոսի 2019թ.
Վարկի համար և ծրագրի անվանումը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ), Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր
Պայմանագրի համարը և անվանումը՝ A-23EN, «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՀՄԴ-ի շենքի վերակառուցում և նոր մասնաշենքերի կառուցում
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
4 սեպտեմբերի 2019թ., ժամը՝ 12։00

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է ֆինանսավորում Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացման համար: Միջոցների մի մասն օգտագործելու է վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար: Մրցույթը բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար ԱԶԲ-ի անդամ-երկներից:
2. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) («Պատվիրատուն») հրավիրում է ներկայացնել հայտեր իրավասու հայտատուներին «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՀՄԴ-ի շենքի վերակառուցման և նոր մասնաշենքերի կառուցման շինարարական աշխատանքների («Աշխատանքները») կատարման և ավարտման համար:
3. Ազգային մրցակցային մրցույթը անց է կացվելու համաձայն ԱԶԲ-ի «Մեկ փուլ. Մեկ ծրար» ընթացակարգի և բաց է իրավասու երկրներից բոլոր հայտատուների համար, ինչպես նկարագրված է մրցութային փաստաթղթերում:
4. Միայն հետևյալ հիմնական որակավորման պահանջներին բավարարող իրավասու Հայտատուները պետք է մասնակցեն տվյալ մրցույթում՝
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 965,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 562,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 900,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 107,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:
5. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար Հայտատուները պետք է դիմեն՝
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Արթուր Սողոմոնյանին
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝ +374 60 501 560
Էլ-փոստ՝ procurement@atdf.am
6. Մրցութային փաստաթղթերը հայերեն լեզվով տեղադրված են www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում:
7. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2019թ-ի սեպտեմբերի 4 ին, ժամը 12:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps համակարգի կողմից։
8. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
օգոստոսի 07, 2019սեպտեմբերի 04, 2019Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015